Ondernemen in buitenland


Is de Nederlandse markt te klein voor uw dienst of product?

Ziet u mogelijkheden in export naar het buitenland?

Maar bent u niet zeker of u succesvol kan worden in het gekozen land?

—————————————————————

The Dutch market is too small for your service or product?

Do you see abroad opportunities in exports?

But you uncertain whether you could be successful in your chosen country?

 

help button

 

Wij helpen u met deze vragen goed op weg zodat u succesvol internationaal kan ondernemen.

Neem nu contact op met Ondernemen in Buitenland via 023- 52 191 20 

of stuur een mail naar info@ondernemeninbuitenland.nl voor een gratis intake

Komt u in aanmerking?

Dan vragen we samen de voucher ‘Starters International Business’ bij de RVO.nl aan.

Het gehele traject kost u dan alleen uw eigen uren

en de stap om succesvol te ondernemen in het buitenland is reëel dichtbij gekomen.

—————————————————————————–

We help you on track with these questions so that you can successfully start to go international.

Get in touch with Ondernemen in Buitenland via

023- 52 191 20 or send an email to info@ondernemeninbuitenland.nl for a free intake 

Do you qualify?

Together than we will apply for the voucher ‘Starter International Business “at the RVO.nl.

The entire process will be your own hours

which you use and the step to start successful international business lies there in your action plan.